Δυτική Ευρώπη

Αυστρία
Αμβέρσα
Βέλγιο
Πύργος του Άϊφελ, Γαλλία
Γαλλία
Oberbaumbrücke, Γέφυρα oberbaumbrücke, Βερολίνο
Γερμανία
Ελβετία
Ιρλανδία
Ολλανδία