Τσεχία

Κούτνα Χόρα, Τσεχία
Κουτνά Χόρα - Μονοήμερη από την Πράγα
Πράγα
Εξερευνώντας τη Χειμωνιάτικη Πράγα